Puulakeus.net

Lämpöyrittäjyyden kehittäminen


Neljäsosa maamme lämpöyrittäjäkohteista sijaitsee kehittyvä metsäenergia -hankkeen toimialueella. Energia-alan nopea tekninen kehitys sekä toimintaa säätelevät poliittiset ja taloudelliset muutokset edellyttävät jatkossa kokemuksen lisäksi tehokasta alueen tarpeisiin sovellettua tutkimustoimintaa ja
koulutusta. Lämpöyrittäjyystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja työllisyyden ylläpitämiseksi selvitetään kustannustehokkaan yrittämisen edellyttämät valmiudet ja muut toimintaedellytykset sekä lähiajan koulutustarpeet.

On tärkeää kartoittaa toiminnan kriittiset tekijät mahdollisten epäonnistumisten välttämiseksi. Myös erilaisten lämmöntuottajien ja näiden asiakkaiden kokemuksia yhteistyöstä kartoitetaan. Tällä tavoin voidaan etsiä lämpömarkkinoiden tärkeimmät kehittämiskohteet ja voidaan parantaa asiakaspalvelua. Hanke järjestää teemapäiviä lämpöyrittäjille ja lämmönostajille sekä muille alan toimijoille. Lämpöyrittäjyyden kehittämiseen kuuluu oleellisesti myös kone- ja laitevalmistajien
mukana olo jolloin heidän olisi mahdollista saada kehitystyön innoittamana uusia ideoita ja niiden kautta patentteja sekä kaupallisia tuotteita.Julkaisut


Rintamäki, J. 2008. Lämmönostajien asiakastyytyväisyyskysely lämpöyrittäjien toiminnasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueella 2008. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Sauvula-Seppälä, T. 2010. Lämmönmyynnistä jää tuloja lämpöyrittäjälle. Farmi uutiset. Nro 1/2010.

Sauvula-Seppälä, T. 2010. Lämpöyrittäjyyden kannattavuus lämmönostajan ja -myyjän sekä metsänomistajan näkökulmasta. Maataloustieteen päivät 2010.

Sauvula-Seppälä, T. 2010. Lämpöyrittäjyyden kannattavuus lämmönostajan ja -myyjän sekä metsänomistajan näkökulmasta. Posteri. Maataloustieteen päivät 2010.

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito