Puulakeus.net

Metsäenergian tuotannon ja käytön ympäristökysymykset


Bioenergian tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksia tutkitaan paikallisesti erikseen valittavissa esimerkkikohteissa sekä koko hankkeen toimialuetasolla. Tärkeimmät seurattavat asiat ovat:

- Hyötysuhteen parantaminen
- Päästöjen määrät ja keinot niiden vähentämiseksi energian tuotantoketjussa
- Metsäenergian tuotannon vaikutusten arviointi alueen metsäekosysteemeihin
- Paikalliset ympäristökysymykset
- Suometsien energiapuun korjuun vaikutus ympäristöön
- Kannonnoston ympäristövaikutukset

Julkaisut


Lepistö, T. 2010. Juurikäävän torjunta energiapuuharvennuksilla. BioEnergia. Nro. 3/2010.

Lepistö, T. 2010. Juurikäävän torjunta tulee muistaa myös energiapuuharvennuksilla. Metsäpohjanmaa 1/2010 (sivu 9).

Rönkkö, R. & Ulander, E. 2010. Kannoista Energiaa. Farmi uutiset. Nro 2/2010.

Rönkkö, R. & Ulander, E. 2010. Kannonnostokohteilla kiinnitettävä huomiota työn laatuun. Metsäpohjanmaa 1/2010 (sivu 8).

Rönkkö, R. & Ulander, E. 2010. Työjäljen ja maanmuokkauksen laatu kannonnostokohteilla. BioEnergia. Nro: 1/2010. Ss. 30-31.

Ulander, E. & Sauvula-Seppälä, T. 2010. Energiapuukasasta ravinteita pistekuormituksena. BioEnergia. Nro. 3/2010.

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito