Puulakeus.net

Hankkeen toimialueen metsäenergian varat, tuotanto ja käyttö


Osahankkeessa selvitetään hankkeen toimialueen metsäenergiapotentiaali kunnittain uusimpien valtakunnan metsien inventointitietojen avulla. Lisäksi hyödynnetään metsäkeskuksen keräämää metsävaratietoa. Kuusivaltaisten metsien latvusmassasta ja kannoista sekä nuorten metsien ja varttuneiden taimikoiden harvennuskertymästä lasketaan alueen metsien realistinen, käytettävissä oleva energiapuun määrä. Lisäksi lasketaan metsäenergian hankintaan tarvittavan työvoiman ja konekaluston määrät sekä selvitetään puuvirrat alueen sisällä sekä oman ja muiden alueiden välillä. Potentiaalin lisäksi selvitetään energiapuun käyttö- ja tuotanto hankkeen toimialueella.

Julkaisut


Takaluoma, J., Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Bioenergiaa metsäteiden varsilta. Metsäpohjanmaa 2/2009 (sivu 8).

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito