Puulakeus.net

Metsäenergian käyttö yhteiseksi asiaksi


Hallituksen ja EU:n asettamien bioenergian käytön lisäämistavoitteiden saavuttamiseksi koko kansa on saatava mukaan talkoisiin. Tehokas tiedottaminen ja kansalaismielipiteen seuraaminen ovat siten tärkeitä tehtäviä. Kehittyvä metsäenergia -hankkeen internet-sivuilla välitetään tietoa uusimmista metsäenergia-alan tutkimustuloksista sekä muista ajankohtaista bioenergia-asioista kansalaisille, oppilaitoksille sekä alan ammattilaisille.

Metsäenergian hankinnan kehittämiseksi ja sosiaalisen kestävyyden parantamiseksi selvitetään kyselytutkimuksella hankkeen toimialueen asukkaiden käsitykset ja mielipiteet metsäenergiasta sekä siihen kohdistuvat odotukset. Tutkimus sisältää kysymyksiä energiantuotannon vaihtoehdoista, metsäenergian suhteesta muuhun puuntuotantoon ja metsien virkistyskäyttöön sekä metsäenergian tuotannon vaikutuksista metsäluontoon.

Julkaisut


Laurila, J. & Sauvula, T. 2008. Kehittyvä metsäenergia -hanke. Energiayhteistyötä Etelä-Pohjanmaalla. KoneYrittäjä 10/2008.

Sauvula, T., Laurila, J. & Tasanen, T. 2008. Kehittyvä metsäenergia. Hankeposteri.

Kehittyvä metsäenergia -hanke. 2009. Video. Webanet.

Laukka, P., Laurila, J., Sauvula-Seppälä, T. & Ulander, E. 2009. Metsäenergiaan suhtaudutaan myönteisesti. Farmi uutiset. Nro 7/2009.

Laukka, P., Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Kansalaismielipide metsäenergiasta. Posteri.

Laukka, P., Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Kansalaismielipide metsäenergiasta. Posteritiivistelmä. Teoksessa: Metsätieteen päivä 2009. Metsätiedon istuttaminen käytäntöön. s. 37.

Laukka, P., Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: metsä 6/2009 (732).

Laurila, J., Sauvula-Seppälä, T., Tasanen, T. & Ulander, E. 2009. The ”Developing Forest Energy” Project. Poster. Bioenergy 2009. Sustainable Bioenergy Business. 4th International Bioenergy Conference From 31st of August to 4th of September 2009. Jyväskylä, Finland.

Laurila, J., Sauvula-Seppälä, T. & Ulander, E. 2009. Energiaretkellä uusia tuulia haistelemassa. Koneyrittäjä 10/2009.

Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. Puupolttoaineiden käyttöä halutaan lisätä. Metsäpohjanmaa 1/2009 (sivu 8).

Laurila, J. & Tasanen, T. 2009. The “Developing Forest Energy” Project. In: Wood structure, properties and biological degradation. PhD course in Wood Technology 20-25 April, 2009. NOVA University Network. Swedish University of Agricultural Sciences. Faculty of Forest Sciences. Department of Forest Products, Uppsala.

Laurila, J., Tasanen, T. & Sauvula, T. 2009. The ”Developing Forest Energy” Project. Poster Abstract. In: Savolainen, M. (ed.). Bioenergy 2009. Sustainable Bioenergy Business. 4th International Bioenergy Conference From 31st of August to 4th of September 2009. Book of Proceedings. Part 1.

Lepistö, T. 2009. Kokkolan Voima energiapuun käyttäjänä. Metsäpohjanmaa 1/2009 (sivu 9).

Ulander, E. & Sauvula-Seppälä, T. 2009. Seminaarissa uusinta tietoa metsäenergiasta. Metsäpohjanmaa 2/2009 (sivu 9).

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2010. Ennakkoraivaus tärkeä osa nuoren metsän hoitoa. Farmi uutiset. Nro. 4/2010.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2010. Kokopuu painuu kokoon. BioEnergia. Nro: 1/2010. Ss. 28-29.

Tasanen, T. & Laurila, J. 2010. Energiapuun korjuunäytös 19.-20.3.2010. Video.

Valli, T. 2010. Halkoliiteri.com on polttopuun markkinointipaikka. Farmi Uutiset. Nro. 3/2010.

Valli, T. 2010. Halkoliiteri.com - pilkettä lämmitykseen. Metsäpohjanmaa 1/2010 (sivu 9).

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito