Puulakeus.net

Kotimainen energia maatilalla


Maatilan siirtyessä käyttämään kotimaista polttoainetta täytyy viljelijän hallita monia asioita, jotta lämpökeskuksen käyttäminen on turvallista ja kustannustehokasta. Hankkeessa maatalousyrittäjiä tiedotetaan mm. seuraavista teemoista: lämpölaitoksen oikeaoppisesta hoidosta, polttoaineen valinnasta ja hankinnasta, paloturvallisuusasioista, energian säästöstä maatiloilla, uusista teknisistä laiteratkaisuista ja viljankuivauksesta kotimaisella polttoaineella.Julkaisut


Koskiniemi, E. (toim.). 2009. Viljankuivaus kotimaisella polttoaineella -opas. Metsäkeskukset.

Viirimäki, J. (päätoim.). 2008. Maatilan Hakelämmitysopas. Metsäkeskukset.

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito