Puulakeus.net

Energiapuun korjuu- ja varastointi


Energiapuun korjuussa metsänomistajien tiedottamiseen panostetaan pitämällä korjuutyönäytöksiä hankkeen toimialueella. Tiedottamisen tavoitteena on neuvoa metsänomistajia siten, että nuoren metsän kunnostushakkuu tehdään aina taloudellisesti järkevimmällä tavalla. Tällöin hakkuutta suunniteltaessa on huomioitava mm. seuraavaa: KEMERA tuen vaikutus, oikean korjuuketjun valinta, kuitupuun hinta, energiapuun hinta, oikeaoppinen energiapuun varastointi, eri yksiköt sekä käsitteet ja energiapuuhakkuun taksoitukseen vaikuttavat tekijät.

Julkaisut


Koskiniemi, E. 2009. Energiapuulla on imua. Metsäpohjanmaa 1/2009 (sivu 9).

Laurila, J. 2009. Kannonmurskaus Jurvassa. Video.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2009. Ennakkoraivauksen merkitys nuoren metsän hoitokohteella. Teoksessa: Havimo, M. & Rasinmäki, J. (toim.). 2009. Kollokvioiden satoa - Tutkimuksia metsänarvioinnista, metsä- ja puuteknologiasta. Metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja 45. Helsingin yliopisto.

Lepistö, T. 2009. Korjuri vaihtoehtona motoketjulle energiapuuharvennuksilla. Metsäpohjanmaa 2/2009 (sivu 9).

Lepistö, T. 2009. Laatuhake on kuivaa, puhdasta ja tasakokoista. Farmi uutiset. Nro 8/2009.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2010. Kokopuu painuu kokoon. BioEnergia. Nro: 1/2010. Ss. 28-29.

Lepistö, T. 2010. Korjurikorjuu - koneellista energiapuukorjuuta kevyemmällä kalustolla. Farmi uutiset. Nro 5/2010.

Lepistö, T. (toim.). 2010. Laatuhakkeen tuotanto -opas. Metsäkeskukset.

Lepistö, T. (toim.). 2010. Laatuhakkeen tuotanto -opas. 2. uudistettu painos. Metsäkeskukset.

Tasanen, T. & Laurila, J. 2010. Energiapuun korjuunäytös 19.-20.3.2010. Video.

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito