Puulakeus.net

Haetaan tutkimusapulaista


Kehittyvä metsäenergia -hankkeessa on avoinna tutkimusapulaisen paikka 3 kk:n ajalle. Työ voi alkaa touko-kesäkuussa tai kesälomakauden jälkeen. Tutkimusapulaisen tehtävänä on kerätä aineistoa ja tehdä yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa selvitys energiapuun korjuun kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä metsäkoneurakoitsijoiden näkökulmasta. Työhön sisältyy tietojen keräämistä tutkimuskirjallisuudesta sekä käytännön kentältä haastattelu- ja kyselytutkimuksen ja/tai erilaisten mittausten avulla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä tekijöistä energiapuun korjuun kannattavuus koostuu ja mikä on kunkin osatekijän merkitys kokonaisuudelle. Haastattelu- ja kyselytutkimus sekä mahdolliset mittaukset kohdistetaan Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueelle. Tutkimuskirjallisuutta eli aihepiiriin liittyvien aiempien tutkimusten tuloksia tarkastellaan valtakunnallisesti ja myös ulkomaisista julkaisuista. Tutkimusaineistosta on mahdollista tehdä opinnäytetyö. Tehtävän voi hoitaa yhtäjaksoisesti (kk-palkka) tai lyhyemmissä jaksoissa (tuntityönä) lokakuun loppuun mennessä.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 3.5.2010 mennessä osoitteella: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalouden yksikkö, Tapani Tasanen, Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antavat Tapani Tasanen (040-830 4132), Tiina Sauvula-Seppälä (040-830 2165) & Essi Ulander (040-830 2283).

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito