Puulakeus.net

TURVE


Turve on erinomainen kotimainen energialähde ja sillä on tärkeä merkitys Suomen energiatuotannossa. Suomi on kärkimaita energiaturpeen käytössä. Turve sopii hyvin käytettäväksi joko yksinään tai seospolttoaineena yhdessä puun kanssa.

Esimerkiksi vuonna 2001 Suomessa tuotettiin energiaturvetta 17 milj. m3, ja sen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli noin 6,2 %. Turvetuotannon määrissä voi olla suuria vuosittaisia vaihteluja säistä riippuen. Sateisina kesinä tuotantomäärät voivat olla huomattavasti alhaisempia, kuin hyvinä kuivina kesinä.

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito