Puulakeus.net

PELTOENERGIA


Pelloilla kasvatettavat energiakasvit ovat yksi vaihtoehto elintarvike- ja turvetuotannosta poistuneiden alueiden hyödyntämiseen. Peltoenergian käyttöä puoltavat monet seikat. Pelloilla tuotettu biomassa on ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa energiaa, jonka käyttö ei lisää hiilidioksidipäästöjä. Energiakasvien viljely ja oljen keruu tuovat maaseudulle työtä ja toimeentuloa. Lisäksi ne turvaavat energian saatavuutta, lisäävät energiaomavaraisuutta ja tuovat energiavalintoihin monipuolisuutta sekä vallinnan mahdollisuuksia.


Ruokohelpi

Ruokohelpi on yksi lupaavimmista pelloilla ja entisillä turvesoilla kasvatettavista energiakasveista. Se pärjää hyvin kannattavuusvertailussa rehuohran viljelyn kanssa, jos sen energiasisältö hinnoitellaan energiaturpeen mukaan.

Ruokohelpi on monivuotinen kasvi ja kylvöjen väli voi olla yli 10 vuotta. Ruokohelpi niitetään aikaisin keväällä matalaan sänkeen ja paalataan mahdollisimman tiukkoihin pyörö- tai suurkanttipaaleihin. Paalit kuljetetaan traktorilla varastoaumalle, josta ne toimitetaan energiatuotantoon lämpölaitoksille.

Ensimmäisen satovuoden jälkeen ruokohelven biologinen kuiva-ainesato on 6 – 8 t/ha. Keväällä korjattu ruokohelpi soveltuu seospolttoon sekoitettuna turpeeseen, hakkeeseen tai kuoren ja purun seokseen. Ruokohelpeä voidaan myös jalostaa pelleteiksi ja briketeiksi.

Ruokohelven viljely ja korjuu energian tuotantoa varten:
http://www.mtt.fi/met/pdf/met1b.pdf

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito