Puulakeus.net

SUURKIINTEISTÖT


Onko yrityksessänne mietitty energiahuollon ulkoistamista kotimaiselle polttoaineelle?

Lämpöyrittäjyydestä on tullut kilpailukykyinen ratkaisu energiahuoltoon jo useissa yrityksissä ja kunnissa. Onko yrityksenne lämmitysjärjestelmä uusimistarpeessa tai onko lämmityksen kustannukset nousseet kohtuuttoman korkeiksi öljylämmityksellä. Kiinteistönne tai kiinteistöjenne öljynkulutuksen ollessa yli 50 000 l/v ovat kotimaiset energiamuodot varteenotettavia vaihtoehtoja. Mikäli olette kiinnostuneita ulkoistamaan energiahuoltonne tai muuten mietitte järjestelmän muuttamista hakkeelle, pelletille tai turpeelle niin kannattaa tilata energiahuollon esiselvitys metsäkeskuksen lähimmältä energianevojalta:

Energianeuvojat


Esiselvityksessä käydään läpi seuraavat asiat:

- Kiinteistötiedot
- Öljynkulutukset
- Tehontarpeet ja niiden vaihtelut
- Mahdolliset sijoituspaikka-asiat erilliselle laitokselle
- Laaditaan vertailulaskelmat vaihtoehtoisille energiamuodoille eri polttoaineilla, omana laitoksena ja/tai lämpöyrittäjän investoimana laitoksena
- Energiarahoitus, selvitetään EU:n ja TE –keskuksen investointirahoitus mahdolliseen investointiin
- Selvitetään paikallisen energiahuoltoyrittäjänsaatavuus
- Tehdään esitys energiahuoltonne mahdollisesta muuttamisesta
- Avustetaan hankkeen käynnistyksessä ja toimitaan lämmönostajan sekä myyjän yhteistyötahona
- Järjestetään tarvittaessa tutustumismatkoja käytössä oleville vastaaville lämpölaitoksille
- Huom! Ei sisällä rakennusteknisiä piirustuksia eikä mahdollista energia rahoituksen hakua


Kotimaisten energiamuotojen edut:

- Taloudellisuus ja hintavakaus
- Paikallisuus
- Ympäristöystävällisyys, laatu– ja ympäristöjärjestelmät
- Öljyrahojen jääminen paikallistalouteen
- Lämmöntuotannon ulkoistaminen: yritys voi keskittyä täysipainoisesti omaan toimintaansa huolehtimatta lämmöntuotannosta

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito