Puulakeus.net

Kokemuksia vuoden 2013 kontaktipäivästä

Aiempia kokemuksia tämäntyyppisestä rakennusalan tapahtumasta ei ollut ennen tätä tapahtumaa sen paremmin kävijöillä kuin järjestäjilläkään.

Pienistä puutteista ja tapahtuman pilottiluonteesta huolimatta osallistujat ja näytteilleasettajat antoivat tilaisuudesta erittäin hyvää palautetta. Saatu palaute osoittaa, että tapahtuma oli selvästi tarpeellinen.

 

Suurin harmi vuoden 2013 tapahtumassa aiheutui siitä, että osa ennakkoon ilmoittautuneista kävijöistä ei saapunutkaan paikalle. Tästä syystä osa järjestetyistä tapaamisista jäi toteutumatta toisen osapuolen puuttuessa. Vuoden 2014 tapahtuman järjestämisessä tähän seikkaan tullaankin kiinnittämään erityistä huomiota. Ennakkoilmoittautuneille tullaan lähettämään muistutusviestejä, joilla muistutetaan ja varmistetaan ilmoittautuneen mukanaolo tapahtumassa. Lisäksi ilmoittamatta poisjäämisestä tullaan perimään sanktioluonteinen järjestelymaksu. Tavoitteenamme on, että vuonna 2014 jokainen kontaktiohjelmaan merkitty tapaaminen toteutuu.

Vuoden 2013 kontaktipäivän tunnelmiin ja kävijäpalautteeseen voit tutustua alla olevasta linkistä.

Kooste 2013 tapahtumasta ja kävijäpalautteen yhteenveto

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito